THỦ TỤC THAY ĐỔI HỌ TÊN KHAI SINH

Có thể bạn chưa biết, kể từ ngày 24/11/2015, Việt Nam đã chính thức hợp pháp hóa việc chuyển đổi giới tính.

Từ ngày 01/01/2017, theo Điều 37 Bộ luật Dân sự quy định như sau “Việc chuyển đổi giới tính được thực hiện theo quy định của luật. Cá nhân đã chuyển đổi giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch; có các quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được chuyển đổi theo quy định của Bộ luật này và luật khác có liên quan”.

Điều đó có nghĩa, những người chuyển giới sẽ được phép thay đổi họ tên, giới tính trên giấy tờ theo quy định của pháp luật.

Điều 27 Bộ luật dân sự 2005 về quyền thay đổi họ, tên của công dân được quy định:

Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ, tên trong các trường hợp sau đây:

 • Theo yêu cầu của người có họ, tên mà việc sử dụng họ, tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó.
 • Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi họ, tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi không làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ, tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt.
 • Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con.
 • Thay đổi họ cho con từ họ của cha sang họ của mẹ hoặc ngược lại.
 • Thay đổi họ, tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình.
 • Thay đổi họ, tên của người được xác định lại giới tính.

Các trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

 • Việc thay đổi họ, tên cho người từ đủ 9 tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.
 • Việc thay đổi họ, tên của cá nhân KHÔNG làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo họ, tên cũ. Do vậy, những bằng cấp trước đây của bạn vẫn có giá trị.

Hồ sơ gồm có:

 • Tờ khai (theo mẫu quy định) kèm theo bản cam đoan của người xin thay đổi.
 • Bản chính giấy khai sinh của người cần thay đổi.
 • Bản sao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ, các thông tin liên quan đến nội dung khai sinh của người đó.
 • Trường hợp người yêu cầu đăng ký lại khai sinh là cán bộ, công chức, viên chức, người đang công tác trong lực lượng vũ trang thì phải có văn bản xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị về việc những nội dung khai sinh của người đó gồm họ, chữ đệm, tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha – con, mẹ – con phù hợp với hồ sơ do cơ quan, đơn vị đang quản lý.

Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, nếu việc thay đổi, cải chính hộ tịch có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, thì cán bộ Tư pháp của Phòng Tư pháp ghi vào sổ đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch và quyết định cho phép thay đổi, cải chính hộ tịch. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký và cấp cho đương sự một bản chính Quyết định cho phép thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính. Bản sao Quyết định được cấp theo yêu cầu của đương sự.

Lưu ý:

Nội dung và căn cứ thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính phải được ghi chú vào cột ghi những thay đổi sau này của Sổ đăng ký khai sinh và mặt sau của bản chính Giấy khai sinh.

Sau khi thực hiện xong thủ tục cải chính hộ tịch, để có sự phù hợp, thống nhất giữa các giấy tờ tùy thân, giấy tờ liên quan đến cá nhân bạn, bạn cần thực hiện việc đính chính, sửa đổi các giấy tờ có liên quan như chứng minh thư, sổ hộ khẩu, thẻ bảo hiểm, hồ sơ lý lịch.

Đối với trường hợp bạn chưa tốt nghiệp đại học thì cần thông báo với nhà trường để kịp thời sửa đổi tên theo tên mới để khi tốt nghiệp tên mới sẽ được hiển thị trên bằng tốt nghiệp, điều này sẽ tạo thuận lợi hơn cho bạn sau khi bạn ra trường.

Nguồn tham khảo:

http://kenh14.vn/xa-hoi/viet-nam-chinh-thuc-hop-phap-hoa-viec-chuyen-doi-gioi-tinh-20151124114422163.chn

http://news.zing.vn/mat-khong-qua-8-ngay-de-thay-doi-ho-ten-post502679.html

 

Chat Zalo
Chat Facebook
0906 040 460